De Veldruiters

Nieuwe afspraak in het reglement

Sinds 1 januari 2018 hebben wij een nieuwe regel met betrekking tot het taakrooster. De regel is ontstaan tijdens de algemene ledenvergadering. Wij hebben namelijk meerdere keren gemerkt dat de taken op het taakrooster niet door iedereen worden uitgevoerd of dat men niet of te laat afmeldt. Omdat er toch iemand deze taak moet vervullen hebben wij een hier nieuwe afspraken over gemaakt die sinds 01-01-2018 van kracht zijn. De contributie van ieder lid gaat met €10 per jaar omhoog. Ieder lid wordt ook ingedeeld voor één taak per jaar. Wanneer je deze taak uitvoert krijg je deze €10 weer terug. Als je niet kan of wil komen dan zorg je zelf voor vervanging en krijgt degene die jouw taak vervuld de €10. Mocht je hier nog vragen over hebben dan kun je altijd contact opnemen met het bestuur.